Oferta nr 2

Posted on

Wałbrzyski Rynek Hurtowy SA zaprasza do składania ofert na dozór i utrzymanie czystości na posiadanym terenie. Termin składania ofert 14.10.2016 r. Zakres czynności: 1. Dozór fizyczny 1 osobowy w godzinach 14- 6 od poniedziałku do soboty oraz w niedziele i […]

Oferta nr 1

Posted on

Wałbrzyski Rynek Hurtowy SA posiada wolne powierzchnie magazynowe około 90 m2 pod wynajem w centrum Wałbrzycha. Ze względu na położenie w centrum miasta miejsce idealne na bazę logistyczną. Na terenie znajduje się centrum hurtowego zaopatrzenie spożywczego ze sprzedażą na miejscu […]

Konkurs

Posted on

Rada Nadzorcza ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Rada Nadzorcza ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu. Szczegóły konkursu w załączniku:

Zapytanie ofertowe

Posted on

Zapytanie ofertoweDotyczące zamówienia poniżej 30.000 euro 1. Zamawiający: Wałbrzyski Rynek Hurtowy SA z siedzibą w Wałbrzychu (58-300 Wałbrzych, ul. Wysockiego 17) zaprasza do złożenia ofert na:Produkcja, kompletacja, dostawa do siedziby WRH SA, niezbędny montaż (gdy producent stosuje mniejsze wymiarowo elementy) […]

Konkurs ofert

Posted on

Zarząd Wałbrzyskiego Rynku Hurtowego SA ogłasza konkurs ofert na sprzątanie obiektów i terenu WRH SA zgodnie z poniższą umową (projektem). UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PORZĄDKOWYCH  zawarta w dniu 01.01.2018  pomiędzy: WAŁBRZYSKI RYNEK HURTOWY S.A. z siedzibą ul. Wysockiego 17 58-300 Wałbrzych […]